Xylouris White - Mother

Mother

Xylouris White

Available Formats No. of Tracks   Price Buy
12" Vinyl Album 9 tracks 17.99
CD Album 9 tracks 10.99

Description

Tracklisting

12" Vinyl Album (BELLA716V)
 1. Xylouris White - In Medias Res
 2. Xylouris White - Only Love
 3. Xylouris White - Motorcycle Kondilies
 4. Xylouris White - Spud's Garden
 5. Xylouris White - Daphne
 6. Xylouris White - Achilles Heel
 7. Xylouris White - Woman From Anogeia
 8. Xylouris White - Call And Response
 9. Xylouris White - Lullaby
CD Album (BELLA716CD)
 1. Xylouris White - In Medias Res
 2. Xylouris White - Only Love
 3. Xylouris White - Motorcycle Kondilies
 4. Xylouris White - Spud's Garden
 5. Xylouris White - Daphne
 6. Xylouris White - Achilles Heel
 7. Xylouris White - Woman From Anogeia
 8. Xylouris White - Call And Response
 9. Xylouris White - Lullaby

mp3 downloads

Xylouris White - Mother is not currently available in mp3 download format.

wav downloads

Xylouris White - Mother is not currently available in wav download format.